Apua

Takuuehdot Download

Takuu on erityinen sopimus ostajan ja myyjän välillä. Jos asiakas ja myyjä ovat yksimielisiä siitä, että tuotteella on kahden vuoden takuu, voi asiakas tuona aikana tehdä valituksen kaikenlaisista vioista ja puutteista. Tässä tapauksessa on myyjän velvollisuus todistaa, että asiakas on itse aiheuttanut vian. Takuu ei ole asiakkaan lakisääteinen oikeus.

Virhevastuu on asiakkaan oikeus reklamoida tuotteesta, jossa on vika tai puute, joka oli olemassa jo myyntihetkellä. Asiakkaalla on kaksi vuotta aikaa huomata vika tai puute tuotteessa. Tänä aikana myyjä on korvausvastuussa. Ensimmäisen puolen vuoden ajan todistustaakka on jälleenmyyjällä ja jälkimmäiset 1½ vuotta asiakkaalla. Virhevastuu on asiakkaan läkisääteinen oikeus.

Kuluttajansuojalain ja virhevastuusäännöksen mukaan kuluttajan on aina ilmoitettava virheestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kuluttaja tosiasiallisesti havaitsi virheen. Reklamaatio, joka tehdään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta, katsotaan kohtuullisessa ajassa tehdyksi ja on siten lainmukainen. Reklamaatio voidaan tehdä myös kahden kuukauden määräajan jälkeen ja silti katsoa kohtuullisessa ajassa tehdyksi. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Kuuden kuukauden virheolettama tarkoittaa sitä, että jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovuotushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjän pitää kumota virheolettama eli osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön. Kuuden kuukauden virheolettamaa ei sovelleta, jos oletus on virheen tai tavaran luonteen vastainen.