Apua

Tietosuojaseloste Download

1.1 Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva politiikka, jäljempänä "Tietosuojapolitiikka", kuvaa kuinka Proshop a/s kerää ja käsittelee henkilökohtaisia tietojasi.

1.2 Tämä tietosuojapolitiikka koskee vain yksityisasiakkaita.

1.3 Tietosuojapolitiikka koskee kuitenkin yritysasiakkaita niiltä osin kuin käsittelemme henkilötietoja. 

1.4 Tämä tietosuojapolitiikka koskee kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille tai jotka me keräämme verkkosivujemme, www.proshop.fi, jäljempänä "verkkosivut", välityksellä.  

1.5 Proshop a/s on rekisterinpitäjä ja vastuullinen niistä henkilötiedoista, jotka keräämme sinusta. Kaikki yhteydenotot on tehtävä kohdassa 8 annettujen täydennettyjen yhteystietojen kautta.

2.1 Mitä henkilötietoja keräämme?

2.1.1 Kun vierailet verkkosivuillamme, keräämme automaattisesti tietoja sinusta, kuten mitä selainta käytät, mitä hakutermejä käytät verkkosivuillamme, mitä tuotteita klikkaat, IP-osoitteesi ja tietoja tietokoneestasi.

2.1.2 Kun ostat tuotteen verkkosivuiltamme, rekisteröimme lisäksi seuraavat henkilötiedot: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite sekä tiedot tuotteista, joita ostat ja mahdolliset palautuksesi.

2.1.3 Kun vierailet verkkosivustollamme ja ostat tuotteen, keräämme tietoja ostohistoriastasi sekä tietoja käyttäytymisestäsi verkkosivustollamme käytettäväksi verkkomarkkinoinnissa ja uutiskirjeidemme kautta tapahtuvaa kohdennettua markkinointia varten.

2.2 Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään?

2.2.1 Henkilötietoja, jotka mainitaan kohdassa 2.1.1 käytämme ostokokemuksesi ja verkkosivujemme parantamiseen, muutoksien optimointiin sekä kohdennettuun markkinointiin. 

2.2.2 Henkilötietoja, jotka mainitaan kohdassa 2.1.2 käytämme voidaksemme toimittaa sinulle ostamasi tuotteet, täyttääksemme kuluttajansuojalain mukaisen velvollisuutemme reklamaatiotapauksissa ja täyttääksemme kirjanpitolain vaatimukset.

2.2.3 Jos olet suostunut vastaanottamaan uutiskirjeitä, käytämme kohdassa 2.1.3 mainittuja henkilötietoja verkkomarkkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin yksilöllisten uutiskirjeiden muodossa ostohistoriasi ja verkkosivustollamme tapahtuvan käyttäytymisesi perusteella.

2.3 Mikä on käsittelyn perusteena?

2.3.1 Niiden henkilötietojen keruu, jotka mainitaan kohdassa 2.1.1, on tarpeellista voidaksemme huolehtia intresseistämme parantaa verkkosivujamme sekä voidaksemme tarjota sinulle asianmukaisia tarjouksia. 

2.3.2 Niiden henkilötietojen keruu, jotka mainitaan kohdassa 2.1.2, on välttämätöntä täyttääksemme sopimuksemme kanssasi. Keräämme IP-osoitteita petosten estämiseksi. 

2.4 Mihin henkilötietosi tallennetaan?

2.4.1 Henkilötiedot tallennetaan suojatuille palvelimillemme. Joitain henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille. Jotkut näistä kolmansista osapuolista ovat tietojenkäsittelijöitä, jotka tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja Proshop a/s:n puolesta tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti ja asianomaisten tietojenkäsittelijöiden kanssa tehtyjen tietojenkäsittelysopimusten mukaisesti. Kaikki henkilökohtaiset tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti.

2.5 Miten henkilökohtaisia tietojasi kerätään?

2.5.1 Henkilötiedot kerätään pääasiassa asiakastiliä luotaessa ja ostotapahtuman yhteydessä. 

2.5.2 Tämän lisäksi henkilökohtaisia tietoja kerätään verkkosivuillamme muun muassa evästeiden avulla, katso kohta 7 tässä tietosuojapolitiikassa.

2.5.3 Proshop a/s ei saa henkilötietoja sinusta muilta yrityksiltä muissa tapauksissa kuin siinä, että tämä tietojen siirtäminen tapahtuu sinun omasta pyynnöstäsi.

3.1 Käytämme kolmannen osapuolen yrityksiä avustamaan verkkosivujen teknistä ylläpitoa sekä kohdennettuun markkinointiin, joka sisältää uudelleenkohdentamisen, ostotapahtuman arvioimisen ja verkkosivujen parannusten toteuttamiseen. Jotkut näistä kolmannen osapuolen yrityksistä ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä tiedoille, jotka luovutetaan edelleen. Edelleenlähettämisen perusteena on tasapainottaa Proshop a/s:n ja kuluttajan intressejä. Näin varmistetaan, ettei kuluttajan intressejä poljeta, eikä tietoja käytetä väärin tai epäasianmukaisiin tarkoituksiin. Tämän lisäksi Proshop a/s on tehnyt sopimuksia tietojen edelleenlähettämisestä ulkopuolisille yrityksille täyttääkseen kuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen. Esimerkki tällaisesta yrityksestä on kuljetusyhtiö Bring.

3.2 Muut kolmannen osapuolen yritykset toimivat tietojenkäsittelijöinä Proshop a/s:n ohjeiden mukaisesti. Nämä yritykset käsittelevät tietoja Proshop a/s:n puolesta ja Proshop a/s vakuuttaa, että ne eivät käsittele meiltä saamiaan henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuin niihin, mitä tekemässämme sopimuksessa sovittu. Kaikki tietojenkäsittelijämme ovat solmineet kirjalliset sopimukset kanssamme ja sopimuksissa on tarkat ohjeet siitä, miten edelleen lähetettyjä henkilötietoja saa käyttää. 

3.3 Yksi näistä tietojenkäsittelijöistä, Google Analytics, Google Inc., sijaitsee USA:ssa ja tarvittavat takuut tietojen turvalliseen siirtämiseen Yhdysvaltoihin varmistetaan E.U-U.S Privacy Shield -järjestelmän kautta. Kopio sertifikaatista löytyy täältä.

Facebook Inc. sijaitsee myös USA:ssa, ja kopio heidän sertifikaatistaan löytyy täältä.

3.4 Ostokokemuksen parantamiseksi, asiakastilillä ilmoitettua sähköpostiosoitetta käytetään myös erillisen sähköpostin lähettämiseen. Tuossa sähköpostissa pyydämme arvostelemaan ostokokemuksesi Proshop a/s:lla.

4.1 Haluamme mahdollisimman avoimesti kertoa, miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ja rekisterinpitäjänä olemme velvollisia kertomaan sinulle oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. 

4.2 Asiakirjat

4.2.1 Osana ponnistelujamme yleisen tietoturvatason nostamiseksi, vaadimme dokumentointia siitä, että olet asianomainen rekisteröitynyt asiakas, ennen kuin voimme käsitellä kohdissa 4.3-4.9 mainittuihin, oikeuksiisi liittyvää pyyntöä. 

4.2.2 Kun pyydät Proshop a/s:lta henkilötietojesi poistamista, sinun on suoritettava tunnistautumisprosessi. Tämä tarkoittaa, että sinun on lähetettävä meille pdf-tiedosto, joka sinun on henkilökohtaisesti allekirjoitettava ja sen jälkeen palautettava meille joko fyysisessä muodossa tai skannattuna. 

Skannattu asiakirja lähetetään osoitteeseen [email protected]. Fyysinen, allekirjoitettu asiakirja lähetetään alla olevaan osoitteeseen:

Proshop a/s
Slet Møllevej 17
DK-8270 Højbjerg
Denmark

4.2.3 Jos pyyntösi koskee muita, alla mainittuja oikeuksia, riittää, jos lähetät pyynnön asiakastiliisi rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta. Pyyntö lähetetään osoitteeseen [email protected]. Jos asiakastiliin yhdistetty sähköpostiosoite ei ole enää käytössä, vaadimme dokumentointia kohdan 4.2.2. mukaisesti. 

4.3 Oikeus saada pääsy tietoihin

4.3.1 Sinulla on milloin tahansa oikeus kysyä meiltä, mitä henkilökohtaisia tietoja olemme rekisteröineet sinusta, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuka tietoja tässä yhteydessä käsittelee. 

4.3.2 Tätä oikeutta voi käyttää pyytämällä automaattisen raportin. Ota yhteyttä Proshop a/s:iin, josta saat vastauksena sähköpostiviestin, joka sisältää henkilökohtaiset tietosi.

4.4 Oikeus tietojen oikaisuun

4.4.1 Sinulla on oikeus saada korjatuksi virhelliset henkilötiedot, jotka olemme rekisteröineet sinusta. Jos huomaat, että niissä tiedoissa, mitkä olemme rekisteröineet sinusta on virhe, ole hyvä ja ota yhteyttä kirjallisesti niin, että voimme korjata henkilötietojesi virheet. 

4.4.2 Niitä tietoja, mitkä olemme rekisteröineet sinusta kun olet rekisteröitynyt asiakkaaksi, voit itse korjata kirjautumalla sisään asiakastilillesi ja menemällä"Oma tili" -kohtaan. 

4.4.3 Dokumentointi tietosuojapolitiikan kohdan 4.2 mukaisesti. 

4.5 Oikeus tietojen poistamiseen

4.5.1 Joissain tapauksissa sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi tietokannastamme. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos tiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi. Sama pätee yleensäkin lakisääteisiin rekistereihin eli tietojen poistaminen ei ole mahdollista lakisääteisen tehtävän suorittamiseen liittyvän käsittelyn yhteydessä. 

4.5.2 Jos haluat käyttää poisto-oikeuttasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kerro asiakasnumerosi sähköpostissasi. Tarvittaessa pyydämme sinua lähettämään lisätietoja tai asiakirjoja. Katso asiakirjoista kohta 4.2.

4.5.3 Katso automaattinen poistaminen kohdasta 5.

4.6 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

4.6.1 Joissain tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietojesi käsittely rajoitetuksi niin, että tiedot vain säilytetään. Oikeus on olemassa esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkaansa pitävyyden. 

4.7 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

4.7.1 Sinulla on oikeus saada siirretyksi henkilötietosi, jotka keräämme sinusta ostotapahtuman yhteydessä, jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiselle rekisterinpitäjälle.  

4.7.2 Dokumentointi tietosuojapolitiikan kohdan 4.2 mukaisesti.

4.8 Oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

4.8.1 Voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen, joita keräämme parantaaksemme verkkosivujemme toimintoja ja rakennetta, käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.  

4.8.2 Jos emme voi perustella laillisia syitä jatkaa tätä toimintaa, emme ole enää oikeutettuja käsittelemään henkilötietojasi. 

4.8.3 Dokumentointi tietosuojapolitiikan kohdan 4.2 mukaisesti.

4.9 Oikeus peruuttaa suostumus

4.9.1 Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä antamiisi tietoihin. 

4.9.2 Dokumentointi tietosuojapolitiikan kohdan 4.2 mukaisesti.

4.10 Valitusoikeus

4.10.1 Sinulla on milloin tahansa oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon tavasta, jolla käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5.1 Ne henkilötiedot, jotka rekisteröimme sinusta verkkosivujemme kautta, säilytetään lähtökohtaisesti 6 vuotta, jos asiakastilillä ei ole toimintaa tuona aikana. Toiminnalla tarkoitetaan ostotapahtumaa, asiakastilin tietojen muuttamista tai sisäänkirjautumista. Asiakastili poistetaan siis, jos tili on ollut käyttämättä 6 vuotta. 

5.2 Kaikki laskut tallennetaan kirjanpitolain mukaisesti 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä. Kaikki laskut anonymisoidaan 6 vuoden jälkeen. 

5.3 Kaikki ostotiedot poistetaan automaattisesti 6 vuoden jälkeen. 

5.4 Uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot, joita olemme sinusta keränneet ja joihin olet antanut suostumuksesi, poistetaan, jos peruutat suostumuksesi, katso kohta 4.8.

6.1 Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. 

6.2 Organisatoristen turvatoimien toteuttamiseen liittyen olemme laatineet ohjeet, kenellä henkilökunnastamme on pääsy tietoihin niin, että henkilötietoihisi on pääsy vain niillä työntekijöillä, jotka välttämättä niitä tarvitsevat.

8.1 Proshop a/s on verkkosivuillamme kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. 

8.2 Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautettavaa tästä tietoturvapolitiikasta, ole hyvä ja ota yhteyttä:

Proshop a/s
Slet Møllevej 17
DK-8270 Højbjerg
Denmark

Puh: +358 (0) 9 4245 4545
Sähköpostiosoite: [email protected]

9.1 Meillä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia tähän tietosuojapolitiikkaan. Sivun ylälaidasta näet aina, milloin tietosuojapolitiikkamme on viimeksi päivitetty. 

9.2 Jos et hyväksy tietosuojakäytännön muutoksia, et voi jatkaa verkkosivujemme käyttöä.

10.1 Tätä tietosuojapolitiikkaa on päivitetty viimeksi lokakuussa 2018.